aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)

 Veniturile APLMPB2011 se obtin conform legii in vigoare, si provin din sponsorizari, comisioane bancare, donatii, redirectionare a 2% din impozitul pe venit ( formularul 230) si cotizatia de membru,  Conf. Art. 8 / Reg. Intern al APLMPB2011 / Conf. Hot. AG nr.1/09.10.2013.

 Respectiv, 5 lei/luna/copil/an, si  poate fi platita anticipat, integral sau semestrial, individual sau colectiv/clasa pe baza de tabel nominal.

 Prioritate in accesarea fondului vor avea membrii/clasele care au contribuit la fondul asociatiei iar gestionarea fondului se face conform Regulamentului  Intern si la solicitarea conducerii liceului in Consiliul de Administratie.

 Raportul financiar este intocmit anual, verificat de Comisia de Cenzori si poate fi consultat fie prin solicitare scrisa adresata APLMPB2011 , fie pe site-ul ANAF fiind publicat.