aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)

ASOCIATIA DE PARINTI A LICEULUI ,,MARIN PREDA,, BUCURESTI 2011 - APLMPB2011

 Organizaţie cu presonalitate juridica,  din data de 14 septembrie 2011, cu Statut propriu de organizare si functionare, neguvernamentala, non-profit, se constituie in baza OG 26/2000 privind Asociatiile si Fundatiile,  aprobata prin lg. 246/2005 .

Asociaţia creează cadrul optim de  manifestare a preocupării părinţilor  pentru educaţia pe care elevii o primesc pe parcursul anilor petrecuţi la scoala. 

Scopul APLMPB2011 : Conform statutului - colaborare intr-un cadru organizat, ce  asigura  transparenta in atragerea si administrarea fondului, in interesul copiilor si in dezvoltarea activitatii scolare si extra-scolare.

(a)  Susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului Societăţii româneşti, în interesul copiilor din şcoala şi din învăţământul preuniversitar;

(b)  Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi Conducerea şcolii/liceului, Inspectoratele şcolare, Administraţiile centrale şi locale, Sindicatele din învăţământ, Federaţii ale părinţilor, alte Organizaţii naţionale şi internaţionale şi Societatea civilă;

(c)  consilierea/controlul asupra mutării copiilor cu probleme din şcoală şi  liceu;

(d)  promovarea comunicării şi cooperării între părinţi, cadre didactice şi instituţii abilitate de lege;

(e)  schimbul de informaţii în domeniul învăţământului şi educaţiei cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;

(f)  editarea şi tipărirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată de către APLMPB2011";

(g)  organizarea de simpozioane şi acţiuni cu teme diverse şi participarea la acţiuni organizate de către asociaţii similare, atât din ţară, cât şi din străinătate;

(h)  promovarea și dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinţe şi cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, în scopul îmbunătăţirii şi alinierii la nivel european;

(i)  atragerea și utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii inclusiv redirecţionare impozit 2%, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe baza de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe etc.

(j)  asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura permanentă cu managementul şcolii/liceului, administraţiile locale, privind măsurile administrative, gospodăreşti şi de securitate a copiilor care frecventeaza unitatea de învăţămant;

(k) modernizarea învăţământului românesc şi a managementului acestuia;

(l)  realizarea unei mai mari conectivităţi a unităţilor de învăţămant preuniversitar cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale şi mass-media, în vederea creşterii calităţii educaţiei civice a copiilor;

(m) dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelasi tip sau conexe procesului de învăţământ, la nivel naţional;

(n)  sprijinirea inițiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ şi valorifică pregătirea şi inteligenţa lor, precum şi protejarea tinerelor valori;

(o)  conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor şi integrării lor în unităţile de învăţământ preuniversitar şi societate;

(p)  promovarea şi îmbunătăţirea actului educațional;

(q)  susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;

(r) gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;

(s)   sprijin pentru  diverse activităţi specifice.

Activitatea Asociatiei se desfasoara pe baza de VOLUNTARIAT si este coordonata de catre membrii activi, Adunarea Generala, Consiliul Director, Comisia de Cenzori, Trezorierul si Secretarul. 

 Ierarhia comunicarii  :

 * Comitetul de parinti al clasei (3 membri)

 * Membru de tronson (CP. 2 membri, CG. 2 membri si CL. 2 membri)

 * Vicepresedinti ( 2 membri)

 * Presedinte