aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)
Nr crt Justificare Sold
1

VENITURI- cotizatii membri comisioane banca, 2% impozit si activitate after school.

120.640,00
2

CHELTUIELI- conform referatelor, salarii, concedii, taxe si impozite, comisioane si facturi caterig

141.978,20