aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)

1. MEMBRII CONSILIULUI  DIRECTOR

 

  • Pîrvu Simona -  preşedinte / reprezentant legal
  • Şerbănescu Sorin -  vicepreşedinte
  • Brotea Gabriel – vicepreşedinte interimar
  • Ion Constantin – membru fondator
  • Cerceloiu Mariana – membru fondator /  in relatie cu banca
  • Petre Giorgel – membru reprezentant de clasa

Nota: Echipa manageriala este in curs de reorganizare, conform statutului.

2. COMISIA DE CENZORI

  • Oana Fifea – cenzor/contabil 

 

3. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII

  • Pirvu Simona / Stroi Liliana
  • Brotea Gabriel

 

4. ADUNAREA GENERALA   reprezintă  organul de conducere si este alcatuita  de membri activi asociaţi şi preşedinţii comitetelor de părinţi pe clase.  

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Presedintele Asociaţiei este membru de drept al Consiliului Director şi al Adunării Generale.
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Hotărârile luate de Consiliul Director se iau prin vot şi sunt valabile în cazul în care întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul Preşedintelui se consideră determinant.
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de Comisia de cenzori.