aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)

Preambul

Programul "Dam un byte de ajutor!", organizat de catre Asociatia Ateliere fara Frontiere, are ca obiectiv reducerea decalajului informatic si sprijinul unei educatii echitabile institutiilor de invatamant din Romania care au nevoie de calculatoare ca mijloc de educatie integrare sociala si/sau profesionala, precum si consolidarea capacitatilor structurilor laureate si scopul de a facilita activitati de educatie sau de predare bazate pe TIC (tehnologia informatiei si comunicarii).

 Parteneriatul incheiat cu Asociatia "Ateliere Fara Frontiere" are ca scop sustinerea proiectului Laboratorului de Robotica care se desfasoara in incinta licelului prin dotarea cu 5 calculatoare.

Multumim pe aceasta cale Asociatia "Ateliere Fara Frontiere" pentru sprijinul oferit!

www.AteliereFaraFrontiere.ro