aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)
Nr crt Justificare Sold
1

VENITURI - cotizatii membri, comisioane banca, 2% si activitate after school

133.349,80 RON
2

CHELTUIELI – conform referatelor, salarii, taxe si impozite, comisioane si facturi catering

135.176,61 RON