aplmpb2011@yahoo.com
STR. RUŞEŢU , NR. 17, SUBSOL, CAM. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI (IN INCINTA LICEULUI MARIN PREDA)
Nr crt Justificare Sold
1

VENITURI- cotizatii membri, dobanzi bancare, 2% impozit.

3419,00
2

CHELTUIELI- consumabile, actiuni Liceul Marin Preda,  cheltuieli postale, blog, comisioane bancare

2545,00
3

PROFIT NET

870,00